شرایط دریافت ویزای اوکراین

وقت سفارت اوکراین:

وقتی که برای گرفتن وقت سفارت اوکراین به ما اعتماد کنید با کمترین هزینه و زمان ویزای اوکراین خود را دریافت می کنید، ولی اگر بخواهید خودتان اقدام به گرفتن وقت سفارت نمایید  اطلاعات زیر جهت گرفتن وقت از سفارت اوکراین میتواند برای شما مفید باشد:

 چه مقدار زمان برای صدور ویزا اوکراین لازم است؟

سفارت اوکراین پس از دریافت درخواست ویزا و مدارک و فرم های مورد نیاز  بعد از حداقل ۱۵ روز کاری ویزای اوکراین را صادر می نماید.و در صورت نیاز به بررسی بیشتر مدارک  ممکن است زمان صدور ویزا تا یک ماه نیز به طول بیانجامد.

ساعت کاری سفارت اوکراین:

از یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰  –  ۱۳:۰۰ مصاحبه و از ساعت ۱۶:۰۰  –  ۱۷:۰۰ تحویل مدارک

پنجشنبه ها از ساعت ۰۹:۰۰  – ۱۳:۰۰

ساعت ۹ الی ۱۳ تحویل دادن مدارک

ساعت ۱۶  الی ۱۷ تحویل گرفتن مدارک

 

ویزای اوکراین

مدارک مورد نیاز سفارت اوکراین

۱. اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

۲. ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید

۳. گواهی شغلی

الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب-وکلا: پروانه وکالت

ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میزان حقـوق دریافتـی

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق

و-در صورت داشتن شغل آزاد: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق

ط-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی میباشـد.

۴. کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)

۵.پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر.(پرینت حساب حتما به لاتین و مانده حساب حتما به دلار یا یورو ذکرشود)

*توضیحات تکمیلی:سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده اصل این پرینت را قرار دهد.

۶.چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پس از بررسی مدارک در صورت صلاح دید آژانس امکان افزایش مبلغ چک ضمانت وجود دارد )
۷.تکمیل کردن فرم سفارت و مشخصات فردی.

 دریافت فرم های مورد نیاز 

سفارت اوکراین کجاست؟

سفارت اوکراین در ایران : تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰ میباشد.

 

اطلاعات تماس سفارت اوکراین

تلفن: ۲۲۳۹۷۱۹۵

فکس: ۲۲۳۹۷۲۹۲

Email: emb_ir@mfa.gov.ua

Website: www.iran.mfa.gov.ua

 

دریافت اطلاعات پرواز ها و شرکت های هواپیمایی اوکراین

همه تورهای اوکراین